Planter i have og hus

Posted byRedaktoer Posted onjuni 27, 2018 Comments0

EU har en tokammer lovgivningsmagt:

1)    Ministerrådet (the Council)

–        Repræsenterer staterne (og er mere magtfuld)

2)    Europa-Parlamentet (the European Parliament)

–        Repræsenterer borgerne

 

Europa-Parlamentet (EP)

–        Antal: 751 MEPs (705 efter Brexit) og tildeles ret proportionalt efter landenes størrelse

–        Er den eneste direkte valgte forsamling i EU

–        Men forbindelsen til vælgerne er svag, eftersom valgene kæmpes på baggrund af nationale frem for europæiske emner og fordi få vælgere ved noget om MEP’erne. Derfor har MEP’erne dårlige muligheder for at øge hans/hendes chancer for genvalg

–        MEP’erne står overfor et dilemma:

1)    For at sikre genvalg skal de henvise til nationale interesser

2)    For at sikre forfremmelse inde i Europa-Parlamentet skal de koncentrere sig om Europa-Parlamentets komitéers interesser og deres politiske gruppes lederskab (EU-politik)

–       De tre vigtigste organisatoriske strukturer, som faciliterer dagsordenskontrol:

1)    Det parlamentariske lederskab

o   Senior embeder i Europa-Parlamentet:

 1. Præsidenten
 2. De 14 vicepræsidenter

o   Tre lederskabsforsamlinger:

 1. Europa-parlamentets præsidium (the Bureau)
 • Består af præsidenten og vicepræsidenterne
 • Håndterer interne organisatoriske og administrative områder, men er også aktiv i politiske emner
 1. The Conference of Presidents (kunne ikke finde oversættelse)
 • Består af Europa-Parlamentets præsident og lederne af Europa-Parlamentets politiske grupper
 • Her håndteres de fleste politiske områder, især i forhold til forholdet mellem Europa-Parlamentet, Kommissionen og Ministerrådet

III.    The Conference of Committee Chairs (kunne ikke finde oversættelse)

 • Koordinerer komité dagsordnerne

2)    Politiske grupper

o   Antal: 8 politiske grupper

o   Krav til at danne en partigruppe: min. 25 MEP’er fra min. ¼ af alle medlemslande

o   De to største grupper: EPP (European People’s Party) og S&D (Progressive Alliance of Socialists and Democrats)

o   De politiske gruppers lederskab bestemmer afgørende på politiske emner i EP:

1)    Valget af EP præsident

2)    Allokeringen af komitépositioner og lovgivende rapporter

3)    De politiske gruppers policy-positioner

3)    Komitésystemet

o   Antal: 20 specialiserede stående komitéer

o   Opgave: at ændre og adoptere lovgivende rapporter, organisere høringer af eksperter, sætter dagsordenen for et lovforslag etc.

 • Afhængig af lovforslaget, kan referentjobbet være meget prestigefyldt

o   Komitérapporter er begyndelsen for enhver plenar-stemme

 • Plenar/plenary = en samling af alle kamrene af parlamentet

o   Komitéerne er dannet proportionelt til gruppestørrelserne

o   Inden for komitéerne er lovgivende rapporter skitseret af rapporteurs (referenter)

 • Kun en referent per komité
 • Partierne kan ’byde’ på at have referentskab for et bestemt område
 • Disse referenter er de mest magtfulde dagsordensfastsættere i EP
 • Referenterne er loyale eksperter
 • De er signifikant mere loyale til deres partigruppe end andre
 • Disse referenter og andre indflydelsesrige komitémedlemmer er lobbyisters mål
 • Når en referent skal forberede en rapport, skal referenten afveje vedkommendes eget partis interesser, lobbyisters råd og foreslag fra andre komitémedlemmer for at få rapporten vedtaget af både komitéen og ’the plenary’

–       Krav til stemmeafgivning:

o   Oftest simpelt flertal

 • Man skal have flertallet af dem, som stemmer

o   I andenbehandlingen (the second reading) under den almindelige lovgivende procedure kræves der absolut flertal af alle MEP’er – altså ikke kun dem, som møder op for at stemme, men alle, som har en plads i EP

–       Kommissionen er den eneste, som har ret til at fremføre lovgivningsinitiativ

Category